Segmentacja klientów

Segmentacja klientów – to proces poszukiwania jednorodnych grup klientów. Klienci w tych grupach są podobni do siebie pod względem:

  • cech – kim są
  • oczekiwań – czego oczekują, potrzebują, z czym mają problem i jakie wyzwania stoją przed nimi
  • zachowań – w jaki sposób kupują, płacą, jak wygląda u nich proces podejmowania decyzji. 

Segmentacja to pierwszy krok do profilowania klientów. 

Dzięki segmentacji dzielisz potencjalnych klientów na grupy. Masz obraz rynku, do którego możesz docierać. 

Dzięki profilowaniu – podejmiesz decyzję, do których grup klientów skierujesz swoje działania (kampanie marketingowe i sprzedażowe)

segmentacja vs profilowanie

Dokonaj teraz segmentacji potencjalnych klientów

Skorzystaj z poniższych kryteriów,
aby wyodrębnić podobnych do siebie klientów
i różniących się od innych grup

Klienci indywidualni

Kim są?

  • wiek, płeć, stanowisko pracy, zainteresowania, wykształcenie, dochód, stan materialny, stan cywilny, role w rodzinie, narodowość, znajomość języka obcego, wyznanie, miejsce zamieszkania, przekonania, zasób wiedzy w Twoim obszarze działania, poziom świadomości zakupowej

Jakie mają oczekiwania?

  • czego pragną, jakie mają cele, czego szukają (czego potrzebują), jakiego traktowania oczekują

Jak się zachowują?

  • w jaki sposób kupują, jak używają produktów, w jaki sposób podejmują decyzje, w jakim stopniu otwarci na nowe wyzwania/wiedzę/możliwości, od czego i kogo uzależniają swoje decyzje i płatności, czy są wrażliwi na działania marketingowe i sprzedażowe, okazje i promocje

Klienci biznesowi

Kim są?

  • branża, okres działania, liczba zatrudnionych pracowników, miejsce siedziby, zasięg działania, rola w firmie, znajomość języka obcego, przekonania, zasób wiedzy w Twoim obszarze działania, poziom świadomości zakupowej, umiejętności zespołu klienta, jakich narzędzi używają

Jakie mają oczekiwania?

  • jakie mają cele, czego szukają (czego potrzebują), jakiego traktowania oczekują

Jak się zachowują?

  • w jaki sposób kupują, jak używają produkt, w jaki sposób wdrażają nowe produkty, usługi,  w jaki sposób podejmują decyzje i płatności, w jakim stopniu otwarci na nowe wyzwania/wiedzę/możliwości, od czego i kogo uzależniają swoje decyzje, czy są wrażliwi na działania marketingowe i sprzedażowe, okazje i promocje

Po podzieleniu klientów na segmenty (grupy klientów) przejdź do profilowania  – aby podjąć decyzję, do których grup skierujesz kampanie marketingowe i sprzedażowe.