Baza wiedzy

Proces sprzedaży - przebieg działań

Proces sprzedaży – to przebieg działań, które Sprzedający powinien przeprowadzić, aby rozpocząć współpracę z jednym klientem. 

Proces sprzedaży nie należy mylić z procesem prowadzenia rozmowy z klientem. W ramach jednego procesu sprzedaży możesz kilkakrotnie kontaktować się z klientem (np. rozmowa telefoniczna, mail, spotkanie).

Bardzo ważne jest zaprojektowanie sekwencji kontaktów z klientem w procesie sprzedaży w ramach jednej kampanii sprzedażowej. 

PROCES SPRZEDAŻY

Działanie 1

Nawiązanie kontaktu

Działanie 2

Identyfikacja 3P

Działanie 3

Prezentacja możliwości współpracy

Działanie 4

Reagowanie na obiekcje

Działanie 5

Ustalenie warunków współpracy

Działanie 6

Zamknięcie sprzedaży

Działanie 7

Wdrożenie rozwiązania

Działanie 8

Przejście do nowego procesu sprzedaży

Podpowiedź:

O błędach w procesie sprzedaży przeczytasz tutaj