Harmonogram kampanii sprzedażowych i marketingowych

Po wykonaniu projektu systemu sprzedaży – czyli matrycy działań sprzedażowych i marketingowych – sporządź harmonogram kampanii

Jest on Ci potrzebny w celu weryfikacji czy kluczowe daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii oraz cele kampanii pokrywają się z datą realizacji celów sprzedażowych pomocniczych (dodatkowych)

Dzięki temu uzyskasz plan działań, który zmotywuje Cię do działania i ułatwi podtrzymanie determinacji w osiągnięciu celu głównego. 

Jak tylko zbudujesz spójny plan kampanii z planem osiągnięcia celów sprzedażowych – cele staną się bardziej realne do osiągnięcia (pamiętasz metodologię SMART w wyznaczaniu celów? – cele powinny być nie tylko wyznaczone w czasie, ale również i Ty powinieneś uwierzyć, że możesz go osiągnąć). 

 

Zbuduj harmonogram biorąc pod uwagę:

 • cele kampanii (wyznacz je),
 • czas i umiejętności potrzebne na realizację każdego etapu kampanii
  • etap projektowania
  • etap wdrożenia
  • etap realizacji
  • etap podsumowania
 • liczbę i umiejętności osób odpowiedzialnych za każdy etap
 • narzędzia, które wykorzystasz w kampanii
 • środki, które przewidzisz na inwestycje 

Na tej podstawie wyznacz daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii. 

Po wprowadzeniu harmonogramu kampanii do kalendarza zweryfikuj czy daty zakończenia i realizacji celów kampanii pokrywają się z datami realizacji celów sprzedażowych i nanieś konieczne poprawki – aby plan realizacji strategii umożliwiał Ci osiągnięcie celów. 

W ten sposób zadbasz o to, aby plan realizacji celów był spójny z planem realizacji kampanii.