Baza wiedzy

  • prostym językiem o sprzedawaniu
  • w trakcie rozbudowy
  • Specjalizacja: Sprzedaż z wykorzystaniem zdalnych technik komunikacji (telefon, mail, social media, komunikatory)