TRENING SPRZEDAŻOWY ONLINE

Indywidualna praca z trenerem
w trakcie TRENINGÓW SPRZEDAŻOWYCH ONLINE pozwoli Ci:

szybko wdrożyć nowoczesne i skuteczne metody prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami

natychmiastowo otrzymać informacje co wyeliminować, co poprawić i co udoskonalić w rozmowach telefonicznych z klientami

otrzymać wskazówki, dzięki którym błyskawicznie usprawnisz Twój proces sprzedaży – dowiesz się co nie działa i co warto szybko wdrożyć

Jak wygląda trening sprzedażowy online?

Łączymy się przez Skype.
Sprzedający w obecności trenera dzwoni do klientów,
następnie każda rozmowa jest wspólnie omawiana

Trener słyszy tylko i wyłącznie Sprzedającego,
dzięki czemu koncentruje się na prowadzeniu rozmowy i sposobie wypowiadanych słów.

W trakcie treningu - Sprzedający:

Ile czasu?

1 trening online trwa 90 minut, czyli 1,5 godz.  Jest to wystarczający czas na przekazanie wiedzy, wykonanie telefonów i analizę rozmów z klientami​

Ile osób?

W jednym treningu mogą brać udział nawet 2 osoby (pod warunkiem, że będą w nim brały udział osoby, których celem jest osiągnięcie tych samych umiejętności i reprezentują tę samą firmę)

Ile treningów i jak często?

Aby uzyskać szybko rezultaty i wypracować właściwe nawyki polecam minimum 3 treningi co 1 lub 2 tygodnie. Na treningu uczestnik zdobywa wiedzę, a między treningami wypracowuje nawyki sprzedażowe.

Dlaczego treningi sprzedażowe online
są najlepszą dla Ciebie metodą, jeśli chcesz

efektywnie prowadzić sprzedaż przez telefon?

Treningi są dopasowane
do Twoich potrzeb

Program treningów uwzględnia Twoje cele oraz poziom aktualnych i pożądanych umiejętności. Przed treningami ustalamy telefonicznie lub mailem obszar i zakres treningów.

Pracujesz indywidualnie
z trenerem

Możesz otwarcie porozmawiać o Twoich trudnościach w sprzedawaniu, braku pewności siebie czy braku pomysłu na pozyskanie klientów. Pokażę Ci jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Całe szkolenie jest skoncentrowane na Twoich celach, rozwiązywaniu Twoich trudności

Poznasz Twoje mocne i słabe strony,
z których nie zdajesz sobie teraz sprawy

W trakcie treningów rozmawiasz z klientami przez telefon, dzięki czemu poznajesz obszary do poprawy i wzmocnienia, które dotyczą Twoich działań. Zdajesz sobie sprawę z błędów, jakie wcześniej popełniałaś/eś.

Wdrażasz działające
taktyki pozyskiwania klientów

Korzystasz z wiedzy i doświadczenia trenera, który pracuje z handlowcami różnych branż. Poznajesz działające taktyki pozyskiwania klientów i wdrażasz je u siebie.

Ułatwią Ci wypracowanie właściwych nawyków sprzedażowych

Treningi trwają 90 minut i są powtarzane np. co 1-2 tygodnie, dzięki czemu uczysz się umiejętności na treningach a pracujesz nad wypracowaniem nawyków między treningami.

Kompleksowo przeprowadzisz
proces zmiany

W trakcie serii treningów skoncentrujemy się jednocześnie na 3 obszarach procesu sprzedaży: komunikacji z klientami, organizacji procesu sprzedaży oraz motywacji do działań sprzedażowych.

Uwzględniają specyfikę Twojej branży
i charakter pracy

Na treningach wypracuję z Tobą sposób prowadzenia rozmów z klientem, proces sprzedaży, korzyści dla klientów ze współpracy z Tobą, kanały komunikacji - uwzględniając specyfikę Twojej branży i Twoje możliwości.

Rozwiniesz kompetencje pracując
na realnych sytuacjach sprzedażowych

Na treningach rozmawiasz z klientami, których chcesz pozyskać, pracujemy nad taktykami ich pozyskania. Uczysz się umiejętności i właściwej postawy do sprzedawania.

Treningi są integralną częścią
Twojej pracy

Treningi są prowadzone zdalnie (przez Skype) i trwają 90 minut, w trakcie których zdobywasz umiejętności. Szkolenie nie rozbija Ci dnia ani tygodnia sprzedażowego. Łączysz się ze mną z lokalizacji, w której obecnie przebywasz. Na treningach też sprzedajesz, prowadząc rozmowy telefoniczne z klientami 🙂

Treningi sprzedażowe online prowadzi

Agata Słowińska

W swojej praktyce trenerskiej zauważyłam, że same warsztaty i kursy online nie wystarczają, aby:

  • w pełni nabyć umiejętności sprzedażowe,
  • rozwinąć je,
  • utrzymać właściwe nawyki

A to dlatego, że Sprzedający bardzo często nie są świadomi własnych mocnych i słabych stron oraz tego, że niektóre ich zachowania i słowa, utrudniają relacje z klientami. 

Treningi sprzedażowe – to wyjątkowa forma szkoleniowa. Metodologia, którą wypracowałam przez ostatnie kilka lat:

  1. uświadamia Sprzedającym, gdzie popełniają błędy,
  2. ułatwiają im pracę nad swoimi słabościami,
  3. wzmacnia to, co u Sprzedających jest wyjątkowe. 

Każdy Sprzedający jest inny. Każdy wymaga wyjątkowego podejścia. 

Mimo, że treningi wiążą się początkowo z dużym stresem (gdyż “obca osoba”, czyli trener słucha), to ostatecznie większość Sprzedających zachwala tę formę współpracy, gdyż postęp w nabyciu i rozwinięciu umiejętności jest na najwyższym poziomie wśród wielu metod szkoleniowych. 

Sprzedający uczą się poprzez własną praktykę i koncentrują się wyłącznie na rozwinięciu własnych kompetencji. 

Już po pierwszych wdrożonych wskazówkach – pracuje im się lepiej w sprzedaży przez telefon, a klienci chętniej z nimi rozmawiają. 

Warunki współpracy

Pierwszy trening warto potraktować jako audyt rozmów telefonicznych. Dzięki temu Sprzedający zauważa, gdzie robi błędy i otrzymuje zalecenia do zmiany w prowadzeniu rozmów telefonicznych. Trener bada poziom umiejętności Sprzedającego i podpowiada obszar do rozwoju.  

3 treningi to minimum, aby wdrożyć pierwsze zmiany – Sprzedający przechodzi przez 3 etapy:

  1. uświadamia sobie, co należy poprawić
  2. przeprowadza pierwsze korekty swoich rozmów
  3. pracuje nad dalszym wyeliminowaniem swoich słabych stron i utrwaleniem dobrych nawyków

Następne treningi ułatwiają utrwalenie właściwych nawyków oraz pracę nad zwiększaniem skuteczności w rozmowach z klientami, uwzględniając poziom umiejętności Sprzedającego. 

Rozwój kompetencji sprzedażowych – nabiera tempa po każdym treningu. Sprzedający powinien mieć czas na samodzielne wdrożenie wskazówek z treningu. Z tego powodu zalecam, aby Sprzedający uczestniczyli w treningach co 1 lub 2 tygodnie (w zależności od stopnia intensywności wykonywania połączeń telefonicznych z klientami)

Im więcej treningów i konsultacji
- tym cena za trening jest niższa a poziom zaawansowania wyższy:

Im wyższy poziom współpracy – tym więcej korzyści !

Do cen netto należy dodać 23% VAT. Płatność – 7 dni przed realizacją pakietu treningów. 

Z dostępnością terminów bywa różnie. Jeśli zastanawiasz się dopiero nad wdrożeniem tej formy szkoleniowej koniecznie porozmawiaj ze mną już teraz, aby zaplanować proces szkoleniowy w przyszłości. Umów się ze mną na krótką darmową konsultację.